صدور گواهینامه

ISO 9001

پشتیبانی

24/7

روتور و استاتور پمپ های شناوری مدل 9A

توضیحات تکمیلی

تعداد شیار استاتور

24

قطر خارجی استاتور

209.95

قطر داخلی استاتور

100

قطر خارجی روتور

100

قطر داخلی روتور

70