صدور گواهینامه

ISO 9001

پشتیبانی

24/7

استاندارد جهانی در قراردادهای صنعتی.

شرکت الکتروموتور تیزبرش سهند، از سال 1975 خدمت می کند.

صنعت همان چیزی است که در محرک اصلی اقتصاد کنونی جهان نشسته است. ما اینجا هستیم تا از اقتصاد حمایت کنیم و با افتخار می خواهیم بگوییم که ما با خانواده ای که با عشق مشتریان خود ایجاد کرده ایم طی 25 سال گذشته با فراز و نشیب های زیادی موفق بوده ایم.

ساختن آینده ، هدف ماست.

به صورت جداگانه هر برنامه را ارزیابی کرده و
راه حل های بهینه ارائه دهید!

تولید قطعات باکیفیت

خدمات پس از فروش

تیم تخصصی طراحی

ساخت قالب های ورقی

اخبار و مقالات

آخرین اخبار مجموعه را از دست ندهید.