صدور گواهینامه

ISO 9001

پشتیبانی

24/7

روتور و استاتور پمپ های شناوری مدل 8A

توضیحات تکمیلی

تعداد شیار استاتور

24

قطر خارجی استاتور

172

قطر داخلی استاتور

85.04

قطر خارجی روتور

85.01