صدور گواهینامه

ISO 9001

پشتیبانی

24/7

روتور و استاتور پمپ های شناوری مدل 6E

توضیحات تکمیلی

تعداد شیار استاتور

18 شیار

قطر خارجی استاتور

131.1 mm

قطر داخلی استاتور

67.04 mm

قطر خارجی روتور

67mm

قطر داخلی روتور

40.04mm