صدور گواهینامه

ISO 9001

پشتیبانی

24/7

روتور و استاتور پمپ های شناوری مدل 10A

توضیحات تکمیلی

تعداد شیار استاتور

24

قطر خارجی استاتور

226.95

قطر داخلی استاتور

110.04

قطر خارجی روتور

110.08

قطر داخلی روتور

70.04