صدور گواهینامه

ISO 9001

پشتیبانی

24/7

روتور و استاتور پمپ های شناوری مدل 10 A 150 KW

توضیحات تکمیلی

تعداد شیار استاتور

24

قطر خارجی استاتور

231

قطر داخلی استاتور

115.5

قطر خارجی روتور

115.5

قطر داخلی روتور

85