صدور گواهینامه

ISO 9001

پشتیبانی

24/7

روتور استاتور کولری قطر 120

توضیحات تکمیلی

تعداد شیار استاتور

24

قطر خارجی استاتور

120

قطر داخلی استاتور

72.14

تعداد شیار روتور

34

قطر خارجی روتور

72.14

قطر داخلی روتور

12.73