صدور گواهینامه

ISO 9001

پشتیبانی

24/7

روتور استاتور کف کش و پمپ آب خانگی قطر 162

توضیحات تکمیلی

تعداد شیار استاتور

24

قطر خارجی استاتور

162

قطر داخلی استاتور

80.1

قطر خارجی روتور

80.1

قطر داخلی روتور

35

تعداد شیار روتور

28