صدور گواهینامه

ISO 9001

پشتیبانی

24/7

روتور استاتور کف کش و پمپ آب خانگی قطر 130

توضیحات تکمیلی

تعداد شیار استاتور

24

قطر خارجی استاتور

130

قطر داخلی استاتور

70

قطر خارجی روتور

69.4

قطر داخلی روتور

20

تعداد شیار روتور

28