صدور گواهینامه

ISO 9001

پشتیبانی

24/7

روتور استاتور کف کش و پمپ آب خانگی قطر 120

توضیحات تکمیلی

تعداد شیار استاتور

24

قطر خارجی استاتور

110

قطر داخلی استاتور

62

تعداد شیار روتور

18

قطر خارجی روتور

62

قطر داخلی روتور

18-20