صدور گواهینامه

ISO 9001

پشتیبانی

24/7

روتور استاتور کف کش و پمپ آب خانگی قطر 110

توضیحات تکمیلی

تعداد شیار استاتور

24

قطر خارجی استاتور

110

قطر داخلی استاتور

55

تعداد شیار روتور

28

قطر خارجی روتور

55

قطر داخلی روتور

20