صدور گواهینامه

ISO 9001

پشتیبانی

24/7

روتور استاتور هود k30

توضیحات تکمیلی

تعداد شیار استاتور
قطر خارجی استاتور

84

قطر داخلی استاتور

35

قطر خارجی روتور

35

قطر داخلی روتور

5