صدور گواهینامه

ISO 9001

پشتیبانی

24/7

روتور استاتور هود توربو

توضیحات تکمیلی

تعداد شیار استاتور
قطر خارجی استاتور
قطر داخلی استاتور
قطر خارجی روتور
قطر داخلی روتور